The secret of your future is hidden in your daily routine.

บริษัทของเรา 

01 / ส่งเสริม
02 / เสริมสร้าง

ทางบริษัทเน้นการนำวัตถุดิบที่พบในชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า และปรับปรุงสินค้า พร้อมกับนำสินค้า สู่ตลาดใหม่ ๆ นอกจากนี้ทางทีมงาน ยังได้มีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงสินค้า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นทางทีมงานยินดีรับฟังโอกาสให้ลูกค้าปัญหาของลูกค้าและ นำปัญหานั้น มาวิเคราะห์ถึงความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรอบคอบ และดำเนินการอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งผ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าและทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจ บริการ

03 / ซื่อสัตย์

กุญแจสู่ความสำเร็จของเราคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าที่ทางบริษัทยึดถือเสมอ

เรามีความนำเสนอสิ่งดีๆ กับลูกค้าอย่างจริงใจ และตรงไปตรงมา นี่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือปฏิบัตต่อลูกค้าเสมอไป เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ 

 

MEET ESCAPEDIA

ก้าวแรกของบริษัท?

เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย บริษัท องค์กรและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการทำประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน (CSR) เป็นการท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสิ่งนี้ทำให้ทางทีมงานเล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบ ขั้นตอน กรรมวิธีท้องถิ่นในการผลิตและสินค้าของชุมชนนั้นๆ แต่ส่ิงหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในสินค้าคือ รูปแบบผลิตภัณท์ตลอดจนเส้นทางจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค

 

่ทางทีมงานจึงมีความต้องการทำงานร่วมกับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนทั่วประเทศและร่วมกับออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการขาย ปรับปรุงสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และส่วนหนึ่งนำเงินรายได้จากการขายสินค้า กลับสู่ชุมชนนั้น เพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป

สิ่งที่เรามุ่งมั่น?

เราเชื่อว่าชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีควรเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับไม่ใช่สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันแรกความริเริ่มทางสังคมและการเป็นพันธมิตรในชุมชนของเราทำให้มั่นใจได้ว่าเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินค้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

บริษัทของเราคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับในปัจจุบันและอนาคต นั่นหมายความว่า เราได้ตั้งใจสำรวจและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากรตลอดจนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มาจากชุมชนท้องถิ่นของเราตั้งแต่ส่วนผสมที่ได้จากพืชไปจนถึงนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณท์ เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง

ทำไมเราตัดสินใจพัฒนากับชุมชน? 

สมาชิกในทีมของเราหลายคนตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน เราทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจลำดับความสำคัญและข้อกังวลของพวกเขา เพราะเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าหากเราทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์โดยช่วยให้พวกเขาสร้าง ดัดแปลงและแนะนำหรือขยายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสู่ตลาดใหม่ ๆ ด้วยความรู้เทคโนโลยีที่ทางเรามี

 

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นที่ยอมรับและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น เรามีความภูมิใจในการมาของวัสดุที่เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นและพื้นที่นั้นๆ มาผสมผสานกับ ความรู้ทั้งจากความรู้พื้นบ้าน และความรู้อื่นๆ เพื่อนำมาผลิตสินค้า เราใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการประเมินส่วนผสมสูตรและกระบวนการตรวจสอบอีกทั้ง เรามุ่งเน้นที่พันธมิตรการผลิตที่แบ่งปันความมุ่งมั่นในคุณภาพของเรา เราต้องการให้พันธมิตรของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำลังทำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 

ติดต่อเรา

Tel : (66)(2) - 646 - 2565

Fax: (66)(2) - 168 - 7766

10/97 The Trendy Building, 6th floor

Sukhumvit 13, Wattana , Bangkok

 

เรายินดีให้บริการ

เพียงท่านลูกค้ากรอกข้อมูลในตารางด้านล่าง:
 
STORY
ABOUT

info@escapediathailand.com

Tel: (+66)(2) 646-2656

10/97 The Trendy Building, 6th floor, Sukhumvit 13, 

Wattana, Bangkok 10110

SOCIAL
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

© 2023 by Escapedia (Thailand) Co.,Ltd.